Consciencia i Justicia

L ́escriptora Núria Esponellà comparteix en el seu article d ́opinió “Justícia conscient” (publicat el 2-2-2023-EL PUNT AVUI), el lema de CIJ “TRANSFORMAR-NOS PER TRANSFORMAR” com a mecanisme imprescindible per generar una JUSTÍCIA CONSCIENT com a fòrmula per combatre la manca evident de cultura democràtica.

Consciència i Justícia acaba de signar un conveni col.laboratiu
amb la “ASOCIACIÓN INSTITUTO PARA LA REINTEGRACIÓN
SOCIAL DE EUSKADI (I.R.S.E.-E.B.I.)

Consciencia i Justicia
WhatsApp Chat