Consciencia i Justicia

El passat 15 de gener CIJ i I.R.S.E.-E.B.I. han signat un acord en el marc del
qual, les entitats s´han compromès a treballar harmònicament per dur a
terme projectes i accions conjuntes, així com desenvolupar programes i
pràctiques restauratives i de Comunicació NoViolenta (CNV) en els espais
professionals aptes per la seva aplicació. Tanmateix, organitzar jornades
per difondre el coneixement i l´ús de les pràctiques restauratives i la CNV
com a eines de solució i prevenció del conflicte de la vida quotidiana , de
les institucions i de la ciutadania.

Consciencia i Justicia
WhatsApp Chat