Consciencia i Justicia

Calçotada amb CIRCAMUNT

El passat diumenge 26 de febrer Consciència i Justícia, fa fer una
calçotada amb els voluntaris de CIRCAMUNT.

L ́escriptora Núria Esponellà comparteix en el seu article d ́opinió “Justícia conscient” (publicat el 2-2-2023-EL PUNT AVUI), el lema de CIJ “TRANSFORMAR-NOS PER TRANSFORMAR” com a mecanisme imprescindible per generar una JUSTÍCIA CONSCIENT com a fòrmula per combatre la manca evident de cultura democràtica.

Consciència i Justícia acaba de signar un conveni col.laboratiu
amb la “ASOCIACIÓN INSTITUTO PARA LA REINTEGRACIÓN
SOCIAL DE EUSKADI (I.R.S.E.-E.B.I.)

JUSTÍCIA O BARBÀRIE

Consciència i Justícia és una iniciativa que neix del cor de les persones que estimem la justícia i que convida a unir tothom que senti la necessitat de transformar-se per transformar la justícia i fer una justícia justa.
La situació actual i el transhumanisme que comença a bategar amb força, requereix més que mai una mirada benevolent i crítica cap a la justícia on es veu necessària la implicació de tothom, tant operadors jurídics com ciutadans. Calen reflexions serenes i pràctiques, transdisciplinàries dirigides a humanitzar la justícia i que incideixin en la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i de retruc a la pau social.

Converses motivacionals transversals i transdisciplinars a partir del mes de desembre de 2021

Consciència i Justícia oferirà, a partir del mes de desembre de 2021, converses motivacionals transversals i transdisciplinars, amb l ́objectiu de construir una justícia més justa, més humana i curativa, connectada amb l ́espiritualitat laica. Una nova Justícia inspirada en la benevolença i ens els valors ètics i morals que necessitem i totes les arrels necessàries per generar confiança i benestar individual i col.lectiu a les persones.

Consciencia i Justicia
WhatsApp Chat