Consciencia i Justicia

Els assistents van gaudir molt amb les ponències d’Isabel Viola, Isabel Cabós i José Ignacio
Martínez. Tot seguit s´hi va afegir espontàniament el venerable Lama Thubten Wangchen
també participant del llibre, fundador de la casa del Tibet de Barcelona representant del poble
tibetà davant de l’estat espanyol i membre del parlament tibetà al exili.
El Lama Thubten Wangchen va fer vibrar la sala amb la bondat i la simpatia que el
caracteritzen.

Consciencia i Justicia
WhatsApp Chat