Consciencia i Justicia

Conscienciaijusticia.org amb la col.laboració del Grup de Recerca
“Llenguatge i Cognició” de la Universitat de Girona ha posat en
marxa aquest mes de febrer el seu primer programa de benestar
digital sobre el ciberassetjament escolar.
Aquest és un programa innovador que va més enllà de
conscienciar, prevenir, detectar i intervenir en les situacions que
es poguin donar de ciberassetjament i assetjament escolar atès
que té el valor afegit d´ educar en justícia tot reduint la
victimització i l’agressió emocional des d’una òptica integral, és a
dir, posem especial èmfasi en el tractament de la dignitat
humana i en la força transformadora de les experiències
traumàtiques i de l’acció dels valors i de les emocions positives
com a constructors de cada identitat personal, diferent, única,
complementària i necessària per a la comunitat.
Aquest programa té una òptica restaurativa i transformativa,
que incideix en els valors positius com la responsabilitat,
l´empatia, la tolerància, etc, per fer front als valors negatius.
Ho fem des d´un abordatge conjunt i harmònic entre docents,
familiars i alumnes per prevenir la delinqüencia, guarir el
patiment i generar espais escolars més segurs i amables que
ajudin a construir la pau social.

Un programa transdisciplinar i integral que s´arrela en la
sensibilitat i en el respecte entre iguals que vol ser útil i pràctic
que està pensat des del rigor, l´experiència, la creativitat i l´amor.
Elisabet Ferran
Presidenta de CiJ

Consciencia i Justicia
WhatsApp Chat