Consciencia i Justicia

El passat 21 de setembre de 2023, representants de Consciència i Justícia i IRSE-EBI es van reunir amb
la Sra. Esther Giménez Salinas, Sindica de Greuges de Catalunya, per presentar les seves respectives
associacions i els Projectes en clau restaurativa que les uneixen. La trobada va ser molt agradable i
profitosa.
AgraÏm a la Síndica de Greuges l ́entrenyable trobada i el temps que ens va dispensar.

Consciencia i Justicia
WhatsApp Chat